Zastosowanie fungicydów

Wielu miłośników roślin prędzej czy później zaczyna interesować się środkami chemicznymi wspomagającymi ich wzrost, przeciwdziałającymi insektom lub działającymi bakteriobójczo i grzybobójczo. Do tej ostatniej grupy należą fungicydy.

Jest to grupa środków chemicznych, które pełnią głównie funkcję ochronną. Stosuje się je przy uprawach warzyw, a także w sadownictwie i rolnictwie, są także używane do dezynfekcji gleby i powierzchni magazynowych. W ich składzie odnaleźć można siarkę i jej pochodne – wielosiarczki, a także nieorganiczne związki miedzi. Zastosowanie polega na sporządzeniu wodnego roztworu, zawiesiny lub emulsji. Fungicydy stosuje się głównie zapobiegawczo, a w razie potrzeby interwencyjnie.

Fungicydy

Najciekawszym zastosowaniem fungicydów jest zaprawianie nasion roślin przygotowywanych do wysiewu. Tak zwane „chemiczne zaprawianie nasion” polega na namoczeniu ich w wodnym roztworze fungicydu lub posypaniu pyłem. Czynności tych dokonuje się w celu zabicia patogenów znajdujących się na powierzchni nasion lub w ich wnętrzu. Również w późniejszym etapie kiełkowania i wczesnego wzrostu roślin, zastosowanie tego zabiegu wspomaga ich prawidłowy rozwój.

Środki te można podzielić na dwie grupy:

– środki kontaktowe, które działają na powierzchni nasion i roślin, swoim działaniem zapobiegają wzrostowi patogenów; składają się głównie z siarki, jej związków, a także związków miedzi

– środki systemiczne, inaczej zwane układowymi, przejawiającymi działanie wewnątrz rośliny; składają się głównie ze związków z grupy benzimidazoli i triazoli.